Slackware Linux Essentials

Alan Hicks

Chris Lumens

David Cantrell

Logan Johnson

проект slackbook-bg 0.1-alfa

Slackware Linux Основи

Преводачи: Димитър Русев, Даниел Кръстев , Георги Тодоров

Статус: превод: 11/ 21, редакция: 0 / 21
Последна промяна: 12:26, 3 Февруари 2008

"Имайте предвид, че превода не е редактиран. Възможно е, да е неточен и/или непълен, както и да съдържа голям брой пунктоационни, правописни, и други грешки!


Напред
Съдържание

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!