Глава 0 Предисловие

За читателя

Операционната система Slackware Linux е мощна платформа за Intel-базирани компютри. Проектирана е да бъде стабилна, сигурна и функционална, както за сървъри от висок клас, така и за работни станции.

Тази книга има за цел да Ви запознае с операционната система Slackware Linux. Книгата не е замислена да покрие всеки един аспект от дистрибуцията, а по скоро да Ви даде основни знания за нея.

Докато трупате опит с Slackware Linux се надяваме да намерите тази книга за полезен справочник. Също така се надяваме, че ще препоръчате това четиво на всичките си приятели, които Ви попитат: "Kаква е тази готина операционна система, която ползваш?"


Организация на книгата

Глава 1, Въведение
Уводен материал за Linux, Slackware, Отворения код и Свободния софтуер.
 
Глава 2, Помощ
Описва помощните средства в Slackware Linux.
 
Глава 3, Инсталация
Представя инсталационния процес стъпка по стъпка.
 
Глава 4, Конфигуриране на системата
Описва важни конфигурационни файлове, както и прекомпилацията на ядрото.
 
Глава 5, Мрежова конфигурация
Показва как да свържете Slackware Linux към мрежа, покрива TCP/IP, PPP/dial-up, wireless мрежи и други.
 
Галва 6, Х графичен интерфейс
Описва настройката на графичния интерфейс X в Slackware.
 
Глава 7, Зареждане
Описва стартирането на системата, включително двойното стартиране с Microsoft Windows.
 
Глава 8, Обвивката (shell)
Описва мощния команден интерфейс в Linux.
 
Глава 9, Структура на файловата система
Описва файловата система в Linux.
 
Глава 10, Работа с файлове и директории
Описва командите за работа с файлове и директории.
 
Глава 11, Процеси
Описва управлението на процеси в Linux.
 
Глава 12, Сситемна администрация
Основни административни задачи, като добавяне и премахване на потребители, правилно изключване на системата, и други.
 
Глава 13, Основни мрежови команди
Описва инструментите за работа в мрежа.
 
Глава 14, Сигурност
Описва различни инструменти за системна защита в Slackware.
 
Глава 15, Архивиране
Описва инструментите за архивиране в Linux.
 
Глава 16, vi
Описва мощния текстов редактор vi.
 
Глава 17, Emacs
Описва мощния текстов редактор Emacs.
 
Глава 18, Управление на пакети
Описва пакетния мениджър и начини за създаване на собствени пакети в Slackware.
 
Глава 19, ZipSlack
ZipSlack, версия на Linux, която може да бъде стартирана от Windows без инсталация.

Конвенции използвани в книгата

Клавишите свързани с "+" трябва да бъдат натиснати едновременно:
Ctrl+Alt+Del
 
Клавишните комбинации свързани с "," трябва да бъдат изпълнени последователно:
Ctrl+X, Ctrl+S

Примери

Примери започващи с "E:\>" индикират MS-DOS® команда. Освен, ако не е отбелязано друго, тези команди могат да бъдат изпълнени от “Command Prompt” прозорец в Microsoft® Windows®.

D:\> rawrite a: bare.i

Примери започващи с "#" индикират команда, която трябва да бъде изпълнена от супер-потребител. Можете да влезете в системата, като root или да изпълните командата su, за да придобиете superuser привилегии.

# dd if=bare.i of=/dev/fd0

Примери започващи с "%" индикират команда, която трябва да бъде изпълнена от нормален потребител, освен ако не е отбелязано друго.

% top


Valid XHTML 1.0 Strict