Глава 1 Въведение в Slackware Linux

Съдържание

1.1.0 Какво е Linux?
1.2.0 Какво е Slackware?
1.3.0 Оворен код и Свободен софтуер

1.1.0 Какво е Linux?

Linus Torvalds започва Linux, като личен проект през 1991 г. Той стартира проекта, понеже му е необходима Unix-базирана операционна система, а не може да отдели пари за лицензирана такава. В допълнение, той е искал да научи входно / изходните операции на 386 процесора. Linux е свободна операционна система, всеки може да я изучава и подобрява безплатно под General Public License (виж секция 1.3.0). Днес, Linux се е разрастнал и играе важна роля на пазара на операционни системи. Пригоден е към разнообразни архитектури, включително HP/Compaq's Alpha, Sun's SPARC и UltraSPARC. Стотици, дори хиляди програмисти от цял свят разработват Linux. Важно е да се отбележи, че терминът Linux в действителност се отнася за ядрото (kernel) на операционната система. Именно то управлява процесора, паметта, хард диска и други устройства. Това е, което всъщност прави Linux: управлява и контролира операциите в компютъра. Много компании доставят ядрото и различни програми заедно, като по този начин създават Linux дистрибуция. Днес има стотици дистрибуции, една от които е и Slackware.

1.1.1 Относно GNU

Когато Linus Torvalds започва работа по ядрото, Фондация "Свободен Софтуер" (Free Software Foundation) вече е утвърдила идеята за свободния софтуер. Акронимът GNU означава “GNU's Not Unix”. GNU върви с Linux ядрото от първия му ден. Техният компилатор gcc се използва за компилиране на ядрото. Днес много GNU инструменти, като gcc и gnutar все още са в основата на всяка голяма Linux дистрибуция.


Valid XHTML 1.0 Strict