12.3 Правилно Изключване

Много е важно да изключите системата си правилно. Изключване на електричеството от копчето, може сериозно да повреди файловата система. Докато системата работи се използват файлове, дори и да не правите нищо. Запомнете, че по всяко време има много процеси, които вървят на заден план. Тези процеси се грижат за системата и отварят много файлове. Когато токът на системата е прекъснат, тези файлове може да не се затворят правилно и може да се повредят. В зависимост от това, какви файлове се повреждат, системата може да стане напълно неизползваема! За всеки случай ще трябва да минете през дългата проверка на файловата система при следващото стартиране.

Ако конфигурирате системата си с журнална файлова система като ext3 или reiserfs, ще имате частично защитена файлова система и проверката и при рестартиртиране ще бъде много по-бързо от тази на файлова система без журнал, като ext2. Това не е управдание да системата да се изключва неправилно. Целта на журналните файлови ситеми е да защитават файлове в случаи когато вие неможете да направите нишо, не от вашият мързел.

Първият метод е чрез програмата shutdown и е, вероятно, най-популярният. shutdown може да се ползва за рестартиране и за изключване на системата по всяко време и може да изпрати съобщение до всички текущи потребители в системата, за да им каже, че системата ще бъде изключена.

Най-често срещаната употреба на shutdown за изключване на системата е :

# shutdown -h now

В този случай, ще изпратим обичайното съобщение до потребтелите. "now" е времет когато искате да изключите системата, а "-h" е за спиране на системата. Това не е много дружелюбен начин за изключване на многопотребителска система но работи добре за домашен комютър. По-добър начин на многопотребителска система е да се каже предварително:

# shutdown -h +60

Така системата ще се изключи след 1 час (60 минути), което е нормално за многопотребителна система. Времето, през което важни машини са изключени, трябва да се планират предварително и трябва да слагате предупреждения на всяко подходящно място, ползващо се за системни известявания (електронна поща, форуми, /etc/motd, където и да е).

Рестартиране на системата става по същия начин, но вместо "-h" ползваме "-r":

# shutdown -r now

Можете да ползвате същите правила за времето с shutdown -r, както с shutdown -h. Можете да праите още много неща с shutdown свързани с контролиране на изключване и рестаритане на системата; вижте man страниците за повече информация.

Вторият начин за изключване на системата е чрез halt и reboot. Както името подсказва, halt ще изключи системата веднага, а reboot ще я рестартира. (reboot е просто символична връзка към halt.) Те се стартират по следният начин:

# halt
# reboot

Рестартиране и изключвне на системата на по-ниско ниво е чрез init. Всички други методи в крайна сметка ползват init, но вие можете директно да го ползвате чрез програмата telinit. Чрез telinit можете да кажете на init в какво ниво да премине, което ще стартира специален скрипт. Този скрипт ще убие или стартира нужните за нивото процеси. Това работи и за изключване и рестартиране, тъй като и двете са специални нива.

# telinit 0

Ниво 0 е режим на изключване. Ако кажете на init да премине в ниво 0, това ще убие всички процеси, ще размонтира всички файлови системи и ще спре системата. Това е напълно приемлив начин за исключване на системата. На много модерни десктоп компютри и лаптоп, тази стъпка директно ще изключи машината.

# telinit 6

Ниво 6 e режим на рестартиране. Всички процеси ще бъдат спряни, файловите системи размонтирани и системата ще бъде рестартиране. Това е напълно приемлив мето за рестартиране на системата.

За любопитните, всеки път когато минавате в ниво 0 или 6, или ползвате shutdown, halt или reboot скриптът /etc/rc.d/rc.6 е стартиран (Скриптът /etc/rc.d/rc.0 е друга символична връзка към /etc/rc.d/rc.6.) Можете да модифицирате файла по ваш вкус, но тествайте промените си внимателно!

Има още един последен метод за рестартиране на системата. всички други методи изискват да сте root. Обаче, има начин да рестартирате системата, дори да не сте root, стига да имате физически достъп до клавиатурата. Натискането на Control+Alt+Delete ("трипръстният поздрав") ще задейства внезапен рестарт на машината. (Зад колисите програмата shutdown е извиката, когато натиснете комбинацията). Тази комбинация не винаги работи когато сте в X - трябва да използвате Control+Alt+F1 (или някой друг F бутон) за да превключите към не Х терминал, преди да можете да я ползвате.

Накрая, файлът който в крайна сметка контролира всеки аспект на стартирането и изключването е /etc/inittab. По принцип не би трябвало да ви се налага да модифицирате този файл, но той може да ви помогне да разберете защо някои неща работят както работят. Както винаги, вижте man страниците за повече информация.


Valid XHTML 1.0 Strict