1.3.0 Отворен код и Свободен софтуер

В Linux общността присъстват две главни идеологически движения. Движението за Свободен Софтуер цели да освободи софтуера от ограниченията на интелектуалната собственост. Последователите на това движение вярват, че тези ограничения спъват технологичния напредък и работят против общността. Движението за Отворен Код покрива доста от целите на Свободния Софтуер, но има по-прагматичен възглед върху тях. Последователите на това движение базират аргументите си на икономическа основа, а не на морална. Именно това е една от съществените разлики между двете движения.

От другата страна са групи, които предпочитат да упражняват стриктен контрол върху техния софтуер.

Движението за Свободен Софтуер се оглавява от Фондация "Свободен Софтуер" (Free Software Foundation), организация стояща зад GNU проекта. Свободният софтуер е повече от идеология. Често използван израз е “свободен като речта, не свободен като бирата”. Всъщност, свободният софтуер се опитва да гарантира определени права, както за потребителите, така и за разработчиците. Тези права включват правото да стартираш програмата, да изучаваш и променяш сорс кода (source code), да го разпространяваш, и други. За да се гарантират правата е създаден GNU General Public License (GPL). Накратко GPL лиценза гарантира, че всеки, който разпространява компилирана програма, лицензирана под GPL, трябва да предостави и сорс кода и. Всеки е свободен да прави модификации на програмата, стига да ги предоставя и в сорс код форма. Повечето Linux програми са лицензирани под GPL.

Важно е да се отбележи, че в GPL лиценза не се споменава нищо за "цена"? Колкото и странно да звучи, можете да продавате свободен софтуер. Частта "свободен" се отнася за сорс кода, а не за цената, която евентуално плащате за софтуера.


Valid XHTML 1.0 Strict