Глава 2 Помощ

Съдържание

2.1.0 Системна помощ
2.2.0 Онлайн помощ

Често ще имате нужда от помощ за дадена команда или настройка на програма. Може би, просто ще искате да разберете командата по-добре или да видите какви допълнителни опции могат да се използват. За щастие, Linux предлага няколко начина да получите необходимото съдействие. При инсталиране на Slackware трябва да включите софтуер серия "F", за да се инсталират необходимите FAQs и HOWTOs.

 

2.1.0 Системна помощ

2.1.1 man

Командата man (съкр. от “manual”) е традиционна за всички Unix и Linux операционни системи. Тя е най-често използваният инструмент за бърз достъп до помощна информация за командите. Всъщност с man можете да видите доста повече информация, касаеща също така и системни извиквания, файлови формати и различни програми. Най-простото използване на man е когато подаваме един единствен аргумент - името на командата (функцията, програмата и т.н.) за която искаме да получим информация. От там насетне, задачата на man е да открие страницата съдържаща съответния текст и да ни я покаже.

Следният пример извежда помощна информация за командата ls


% man ls
 

В допълнение към man, са налични и командите whatis и apropos. С тях лесно ще се ориентирате в системата от "man страници".

Командата whatis Ви предоставя кратко описание на командата или програмата от която се интересувате:


% whatis whatis
whatis (1) - search the whatis database for complete words
 

Командата apropos претърсва man страниците за съвпадение по ключ:


% apropos wav
cdda2wav (1) - a sampling utility that dumps CD audio data into wav sound files
netwave_cs (4) - Xircom Creditcard Netwave device driver
oggdec (1) - simple decoder, Ogg Vorbis file to PCM audio file (WAV or RAW)
wavelan (4) - ATT GIS WaveLAN ISA device driver
wavelan_cs (4) - ATT GIS WaveLAN PCMCIA device driver
wvlan_cs (4) - Lucent WaveLAN/IEEE 802.11 device
driver
 

Ако Ви е необходима подробна информация за някои от тези команди, използвайте вече познатата команда man.

2.1.2 Директорията /usr/doc

Голяма част от софтуера в Linux идва с някакъв вид документация: README файлове, инструкции за употреба, лицензни файлове и др. Тази документация можете да откриете в директорията /usr/doc. Подредбата е следната:

/usr/doc/$program-$version

Където $program е името на програмата, а $version е нейната версия.

Ако командата man не Ви предостави желаната информация, директорията /usr/doc е вашата следваща спирка.

2.1.3 HOWTOs и mini-HOWTOs

Ако сте инсталирали HOWTO колекцията, тя ще се намира в /usr/doc/Linux-HOWTOs и /usr/doc/Linux-mini-HOWTOs. Тези файлове представляват точно това, което звучат - докуметни и напътствия, обясняващи кое как става и как трябва да се направи.

Ако търсите бързо решение на даден проблем, непременно трябва да погледнете колекцията от FAQs, акроним стоящ зад: Frequently Asked Questions (Често Задавани Въпроси). Тези документи са написани в стил "Въпрос и отговор". Намират се в /usr/doc/Linux-FAQs.


Valid XHTML 1.0 Strict