3.2.0 Системни изисквания

За да е инсталирате Slackware лесно и безпроблемно, компютърът Ви трябва да покрие следните изисквания:

Таблица 3-2. Системни изисквания

Хардуер
Процесор
RAM
Твърд диск
CD-ROM
Изискване
586
32 MB
1GB
4x

Ако разполагате със стартиращо CD устройство, няма да Ви е нужно флопи. Ако нямате CD, ще трябва да направите мрежова инсталация, тогава ще Ви е нужно флопи дисково устройство, както и мрежова карта. За повече информация вижте секция NFS.

Можете да инсталирате Slackware на много малко дисково пространство (100MB), но за минимална безпроблемна инсталация се препоръва да заделите поне 1GB, за пълна инсталация са необходими около 2.5GB в зависимост от предпочитанията Ви.

Slackware може да бъде инсталиран дори на система, която не покрива гореспоменатите препоръчителни изисквания, за повече информация погледнете файла LOWMEM.TXT разпространяван с дистрибуцията.

3.2.1 Софтуерни категории

За улеснение Slackware е разделен на софтуерни категории. Кратко описание за всяка категория може да намерите в следната таблица.

Таблица 3-3. Софтуерни категории

Кат Съдържани
A Основна система. Съдържа базовия софтуер, в допълнение предлага текстов редактор и основни комуникационни програми.
AP Различни приложения, които не изискват X графична среда.
D Софтуер за разработка (development). Компилатори, дебъгери, интерпретатори...
E GNU Emacs (мощен и гъвкав текстов редактор).
F FAQs, HOWTOs и друга полезна документация
K Сорс кода на Linux ядрото (kernel).
KDE K Desktop Environment. X обкръжение подобно на MacOS и Windows. Qt библиотеката, която KDE изисква също е тук.
KDEI Поддръжка на различни езици в KDE.
L Библиотеки нужни на различни програми.
N Мрежови инструменти. Демони, пощенски програми, telnet, news readers и други.
T Система за документи teTeX.
TCL Tool команден език. Tk, TclX и TkDesk.
X X графична система.
XAP X приложения.
Y BSD конзолни игри.

3.2.2 Методи за инсталация

3.2.2.1 Флопи

Новите версии на Slackware (след 7.1) не могат да се инсталират чрез флопи дискове. При отсъствие на стартиращо CD-ROM устройство се използва флопи за стартиране на инсталационния процес. Необходимо Ви е флопи и ако желаете мрежова NFS инсталация.

3.2.2.2 CD-ROM

Ако имате стартиращо CD, инсталацията ще протече бързо и просто, ако не ще трябва да стартирате инсталацията от флопи. Също така, ако имате "специален" хардуер, ще трябва да използвате специализирани дискети.

Секция 3.2.3 и секция 3.2.5 предоставят информация за създаване на стартиращи флопи дискове.

3.2.2.3 NFS

С NFS (Network File System) можете да инсталирате Slackware от друг компютър във вашата мрежа. Машината от която ще инсталирате трябва да бъде конфигурирана правилно. Това е разгледано в секция 5.6.

3.2.3 Boot диск

Boot диска всъщност е флопи диск с който се стартира инсталационния процес. Съдържа компресирано Linux ядро. Не е нужно да използвате boot диск, ако имате стартиращо CD. Boot дисковете са разположени в bootdisks/ в дистрибуцията.

Най-често ползваните boot дискове са bare.i (за IDE устройства) и scsi.s (за SCSI устройства).

Вижте секция 3.2.6 за инструкции по създаването на boot диск.

3.2.4 Root диск

Root дисковете съдържат инсталационната програма setup и файлова система използвана по време на инсталацията. Разположени са в директория rootdisks в дистрибуцията. Трябва да направите два root диска - install.1 и install.2. Не е нужно да използвате root дискове, ако имате стартиращо CD.

3.2.5 Допълнителен диск

Допълнителен флопи диск е нужен, ако искате NFS инсталация или инсталация на система с PCMCIA устройства. Допълнителните дискове са разположени в директорията rootdisks в дистрибуцията. Имената им са: network.dsk и pcmcia.dsk. Добавени са и други дискове: rescue.dsk и sbootmgr.dsk. Rescue диска включва основни мрежови инструменти, както и текстовия редактор vi. sbootmgr.dsk диска се използва за стартиране на други устройства, можете да използвате този диск, ако вашето CD-ROM устройство не стартира инсталационния процес.

Когато заредите с root диск, ще получите инструкции, кой допълнителен диск да ползвате.

3.2.6 Създаване на дискове

След като изберете boot image ще трябва да го сложите на флопи диск. Ако използвате Linux (или Unix-базирана ОС) ще трябва да ползвате командата dd. Ако изберете bare.i и Вашето флопи устройство е /dev/fd0, командата за създаване е следната:

% dd if=bare.i of=/dev/fd0

Ако използвате Microsoft ОС ще ви трябва програмата RAWRITE.EXE, която се намира в същата директория, където са и floppy image-ите. Отново, ако изберете bare.i и Вашето флопи устройство е A:, отворете DOS промпт и изпълнете следното:

C:\ rawrite a: bare.i


Valid XHTML 1.0 Strict