3.3.0 Разделяне на диска

Преди да започнете същинската инсталация, ще трябва да създадете дял в твърдия диск, където ще се създаде файловата система на Linux. Пепоръчително е да създадете поне два дяла, един за root файловата система (/) и един за swap.

След като временната Linux среда зареди (стартирана от CD или друг диск) ще се появи login промпт. Влезте с root (няма парола). Сега трябва да избeрeте с кой инструмент да създадете необходимите Linux дялове, предоставят се два варианта: fdisk и cfdisk. cfdisk предоставя по-дружелюбен интерфейс от fdisk. По-долу накратко ще обясним fdisk.

В Linux хард дисковете не са представени с букви, а с имена на специални файлове. Първия твърд диск (primary master) е /dev/hda, primary slave е /dev/hdb и т.н. SCSI дисковете следват същия принцип, но под форма на /dev/sdX (sda, sdb...). Стартирайте fdisk с параметър - вашият твърд диск:

# fdisk /dev/hda

Като всички добри Unix програми, fdisk Ви предоставя промпт. Първото нещо, което трябва да направите е да разгледате наличните дялове. Това става, като напишете p:

Command (m for help): p

ВНИМАНИЕ!!! ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ИЗТРИТ ДЯЛ НЕ МОЖЕ ИЛИ Е МНОГО ТРУДНО ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ! ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ!

Сега ще се покаже таблица с информация за дяловете. Таблицата включва номер на дял, големината му и неговия тип. Изобразени са и други данни, но засега те не ни интересуват. Сега ще изтрием всички дялове на диска, за тази цел ще ползваме командата d:

Command (m for help): d
Partition number (1-4): 1

Този процес трябва да бъде изпълнен за всеки дял. След като приключите идва ред да се създадат новите Linux дялове. Ще създадем един дял за root файловата система и един за swap. Това е минимумът за да работи Linux нормално. Все пак е препоръчително да създадете 4 дяла - /, /home, /usr/local и swap. Така при последваща преинсталация, ще запазите личните си файлове в /home и всички компилирани от Вас програми в /usr/local. Ако използвате Slackware предимно за сървър, може да замените /usr/local с /var. Накратко, така ще увеличите производителността на сървъра. Но засега, нека създадем само два дяла: / и swap.

Дял се създава с командата n:

Command (m for help): n
Command action
      e extended
      p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4):1
First cylinder (0-1060, default 0):0
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (0-1060, default 1060):+64M

Дяловете в нашия случай трябва да са основни (primary). Първият ще е swap. Казваме на fdisk да създаде дял 1, като основен. Началото на дяла е цилиндър 0, а за край избираме +64M. Това ще ни даде 64М swap пространство (swap големината зависи от количеството RAM, с което разполагате, прието е swap дяла да е два пъти по-голям от RAM паметта). След това създаваме основен дял 2, започващ от първия свободен цилиндър и завършващ в края на диска.

Command (m for help): n
Command action
      e extended
      p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4):2
First cylinder (124-1060, default 124):124
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (124-1060, default 1060):1060

Вече сме почти готови. Остана само да зададем тип 82 (Linux swap) на дял 1. За да сменим типа, въвеждаме t, избираме първия дял и след това задаваме 82. За да се уверим, че всичко е наред, използваме отново командата p. Ако всичко изглежда наред, въвеждаме w за да запишем промените и излезем от fdisk.


Valid XHTML 1.0 Strict