Глава 5 Мрежова конфигурация

Съдържание

5.1.0 Въведение: netconfig е твой приятел
5.2.0 Конфигуриране на хардуера
5.3.0 TCP/IP конфигурация
5.4.0 PPP
5.5.0 Wireless
5.6.0 Мрежови файлови системи

5.1.0 Въведение: netconfig е твой приятел

Когато сте инсталирали Slackware, инсталиращата програма (setup) се е обърнала към netconfig. netconfig е извършил следните неща за Вас:
Може да се каже, че netconfig ще свърши 80% от работата по конфигурирането на вашата LAN връзка (ако му позволите). Препоръчваме Ви ръчно да проверите конфигурационните файлове, поради няколко причини:
  1. Никога не вярвайте напълно на setup конфигурираща програма, ако използвате такава, след това проверете ръчно конфигурацията, за да се убедите, че всичко е наред.

  2. Ако все още изучавате Slackware и Linux, добре ще е да разгледате конфигурационните файлове на работеща система. Така ще знаете, кое как трябва да изглежда.


Valid XHTML 1.0 Strict