5.4.0 PPP

Много хора все още се свързват с Интернет през някакъв вид телефонна врузка (dialup). Най-използваният метод е PPP. Настройката на PPP е доста лесна. На разположение са няколко инструмента, които да Ви улеснят.

5.4.1 pppsetup

Slackware включва програмата pppsetup за конфигурация на dialup акаунт. По външен вид е подобна на netconfig. За да я стартирате, въведете pppsetup, бъдете сигурни, че сте root.

Програмата ще Ви зададе няколко въпроса, на които трябва да отговорите коректно.

След това pppsetup ще създаде две програми: ppp-go и ppp-off. Те се използват за пускане и спиране на PPP връзката. Намират се в /usr/sbin и изискват root привилегии, за да ги използвате.

5.4.2 /etc/ppp

За повечето потребители, настройката с pppsetup е достатъчна. will be sufficient. Все пак може да поискате да промените някои стойности, използвани от PPP демона. Всички конфигурационни файлове се намират в /etc/ppp. Ето списък на различните файлове:

ip-down Този скрипт се изпълнява от pppd след като PPP връзката е прекъсната.
ip-up Изпълнява се от pppd, когато се установи ppp връзка. Тук може да зададете команди, които да се изпълнят, когато се установи връзката.
options Основни конфигурационни опции за pppd.
options.demand Основни конфигурационни опции за pppd, когато е в режим demand dialing.
pppscript Командите изпращани към модема.
pppsetup.txt log файл на това, което сте въвели при стартирането на pppsetup.

Повечето от тези файлове няма да са налични, преди да изпълните pppsetup.


Valid XHTML 1.0 Strict