6.2.0 xorgsetup

Това е най-бързият начин да конфигурирате X. xorgsetup автоматично настройва всичко. Стартирайте я като root:

# xorgsetup

Ако съществува /etc/X11/xorg.conf конфигурационен файл, ще бъдете запитани, да се направи ли резервно копие на старата конфигурация. Ако се съгласите, оригиналният файл ще бъде преименуван на /etc/X11/xorg.conf.backup.


Valid XHTML 1.0 Strict