6.3.0 xinitrc

xinit е програмата, която всъщност стартира X; тя се извиква от startx, така че може и да не сте я забелязали. Конфигурационния файл на xinit определя кои програми (включително и прозоречен мениджър) да се стартират при зареждане на X. xinit първо проверява вашата домашна директория за .xinitrc файл. Ако открие такъв го изпълнява, ако не използва стандартния /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc. Ето примерен xinitrc файл:

#!/bin/sh
# $XConsortium: xinitrc.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $

userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xmodmap

# merge in defaults and keymaps

if [ -f $sysresources ]; then
xrdb -merge $sysresources
fi

if [ -f $sysmodmap ]; then
xmodmap $sysmodmap
fi

if [ -f $userresources ]; then
xrdb -merge $userresources
fi

if [ -f $usermodmap ]; then
xmodmap $usermodmap
fi

# start some nice programs

twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
xterm -geometry 80x50+494+51 &
xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry 80x66+0+0 -name login

Всички тези “if” блокове зареждат настройки от други файлове. Интересната част от файл е в самият му край, къдете са изброени програмите, които да се стартират. Виждаме, че X сесията ще започне с прозоречния мениджър twm, часовник и три терминала.

За да настроите X стартиране по Ваш вкус, копирайте стандартния /var/X11R6/lib/xinit/xinitrc в домашната си директория, като .xinitrc. Редактирайте го, както намерите за добре. Примерно края на моя е:

# Start the window manager:
exec startkde

Отбележете, че има няколко xinitrc.* файла в /var/X11R6/lib/xinit, които стартират различни прозоречни мениджъри и графични потребителски интерфейси. Можете да използвате някой от тях, ако желаете.


Valid XHTML 1.0 Strict