6.5.0 xdm

Linux става все по полезен за десктоп операционна система, много потребители предпочитат директно да стартират в графична среда. За да направите това, трябва да кажете на Slackware да влезе директно в X и да предостави графичен вход (login) в системата. Slackware предлага три графични login инструменти: xdm, kdm и gdm.

xdm е графичен login мениджър, предоставен от X.org. kdm се предоставя от KDE. А gdm е графичния мениджър за GNOME. Всеки един от тях ще Ви предостави графичен вход.

В Slackware няма лесна и удобна програма, като xwmconfig за избор на мениджър за вход. Тук ще разберете как да се справите сами с това.

За да стартирате автоматично X, ще трябва да влезете в работно ниво 4 (run-level 4). Ще направите това, като редактирате конфигурационния файл на init - /etc/inittab.

# These are the default runlevels in Slackware: # 0 = halt
# 1 = single user mode
# 2 = unused (but configured the same as runlevel 3)
# 3 = multiuser mode (default Slackware runlevel)
# 4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers)
# 5 = unused (but configured the same as runlevel 3)
# 6 = reboot

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:3:initdefault:

Променете нивото по подразбиране (Default runlevel) от 3 на 4.

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:4:initdefault:

След рестарт, Slackware ще зареди в ниво 4 и ще стартира /etc/rc.d/rc.4. Този файл стартира X и повиква мениджъра за вход, който сте избрали. Така, как да изберете мениджър за вход? Има няколко начина да направите това, но първо разгледайте rc.4 файла.

# Try to use GNOME's gdm session manager:
if [ -x /usr/bin/gdm ]; then
exec /usr/bin/gdm -nodaemon
fi

# Not there? OK, try to use KDE's kdm session manager:
if [ -x /opt/kde/bin/kdm ]; then
exec /opt/kde/bin/kdm -nodaemon
fi

# If all you have is XDM, I guess it will have to do:
if [ -x /usr/X11R6/bin/xdm ]; then
exec /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon
fi

Виждате, че rc.4 първо проверява дали gdm е стартиращ и ако е го изпълнява. Следващ в списъка е kdm и накрая xdm. Един от начините да изберете мениджър е просто да премахнете мениджърите, които няма да ползвате с removepkg. Повече информаця за removepkg ще откриете в Глава 18. Другия вариант е да премахнете достъпа за стартиране (executable permission) от тези файлове, които няма да ползвате. Това става с chmod, обсъдено е в Глава 9

# chmod -x /usr/bin/gdm

А най-лесният начин е да коментирате (с #) редовете на мениджърите, които няма да ползвате.

# Try to use GNOME's gdm session manager:
# if [ -x /usr/bin/gdm ]; then
# exec /usr/bin/gdm -nodaemon
# fi

# Not there? OK, try to use KDE's kdm session manager:
if [ -x /opt/kde/bin/kdm ]; then
exec /opt/kde/bin/kdm -nodaemon
fi

# If all you have is XDM, I guess it will have to do:
if [ -x /usr/X11R6/bin/xdm ]; then
exec /usr/X11R6/bin/xdm -nodaemon
fi

Когато редовете са коментирани, те се пропускат и не се изпълнява нищо.


Valid XHTML 1.0 Strict