7.2.0 LOADLIN

Другата опция за стартиране, която идва със Slackware Linux е LOADLIN. LOADLIN е програма за DOS, която може да се ползва за стартиране на Linux от работеща DOS система. Тя изисква ядрото да бъде на дяла на DOS, за да може LOADLIN да го зареди и правилно да стартира системата.

По време на инсталацията, LOADLIN ще бъде копирам в личната директория на root като .ZIP файл. В момента няма автоматичен процес за настройка на LOADLIN. Вие ще трябва да копирате Linux ядрото ( принципно /boot/vmlinuz ) и LOADLIN файлът от личната директория на root на дялът където е DOS.

LOADLIN е мното удобен, ако искате да си направите стартиращо меню на вашият DOS дял. Това меню може да бъде добавено във вашия autoexec.bat файл и ще ви позволява да избирате Linux или DOS. Ако Linux бъде избран, LOADLIN ще се стартира и вашата Slackware система ще бъде заредена. Следният autoexec.bat за Уиндоус 95, е достатъчно за такова меню:

@ECHO OFF
SET PROMPT=$P$G
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\
CLS
ECHO Please Select Your Operating System:
ECHO.
ECHO [1] Slackware Linux
ECHO [2] Windows 95
ECHO.
CHOICE /C:12 "Selection? -> "
IF ERRORLEVEL 2 GOTO WIN
IF ERRORLEVEL 1 GOTO LINUX
:WIN
CLS
ECHO Starting Windows 95...
WIN
GOTO END
:LINUX
ECHO Starting Slackware Linux...
CD \LINUX
LOADLIN C:\LINUX\VMLINUZ ROOT=<root partition device> RO
GOTO END
:END

Трябва да конкретизирате вашият Linux дял като име на устройство, например /dev/hda2 или нещо друго. Също така можете да ползвате LOADLIN и от командния ред. Използва се по същият начин като примера във файла по-горе. Документацията на LOADLIN съдържа много примери и информация за това как се ползва.


Valid XHTML 1.0 Strict