7.3 Двойно зареждане

Много потребители настройват своите компютри да могат да заредят Slackware Linux и още една операционна система. По-долу сме описали няколко типични варианти на двойно зареждане, в случай, че миате трудност с настройките на вашата система.

7.3.1 Windows

Настройването на компютър с MS WIndows и Linux е, може би, най-популярният вариант. Има няколко начина за настройка на зареждането, но този раздел ще покрие два.

Често, когато настройваме двойно зареждане, потрибителите имат идеален план за разпределението на нещата, но бъркат реда в който да ги инсталират. Много е важно да се разбере, че операционните системи трябва да бъдат инсталирани в конкретен ред за да може двойното зареждане да работи. Linux винаги предоставя контрол върку това, ако има такова, което се записва в Master Boot Record. Затова, винаги се препоръчв да се инсталира Linux на последно място. Windows трябва да се инсталира най-напред, защото той винагиги затрива Master Boot Record.

7.3.1.1 Ползвайки LILO

Повечето хора биха предпочели LILO за да избират между Linux и Windows. Както пише по-горе, първо трябва да се инсталира Windows и след него Linux.

Да кажем, че имате 40GB IDE твърд диск и той е единствен във вашата система. Нека кажем още, че искате да заделите половината от този диск за Windows и другата половина за Linux. От това ще възникне проблем, когато се опитате да стартирате Linux.

20GB Windows boot (C:)
1GB Linux root (/)
19GB Linux /usr (/usr)

Също така ви трябва адекватно място за Linux swap дял. Неписаното правило е да се ползва два пъти от количеството на RAM което имате. Система с 64MB ще има 128MB swap. Правилният размел на swap дялът е тема за караници по IRC и Usenet. Няма "правилен" начин за определяне, но ползвайки горепосоченото правило трябва да ви е достатучно.

След като дяловете са разпределени, следващата стъпка е да инсталирате Windows. След като той е настроен и работи, следва да инсталирате Linux. LILO инсталацията се нуждае от специално внимание. Най-добре да изберете expert mode за инсталиране на LILO.

Започнете нова LILO конфигурация. Трябва да я инсталирате в Master Boot Record, за да можете да избирате между двете операционни системи. От менщто добавете своите Linux дялове и своите Windows (или DOS) дялове. След като сте готови, можете да инсталирате LILO.

Рестартирайте компютъра. Би трябвало да се зареди LILO и да покаже меню от което да можете да изберете една от операционните системи, които сте инсталирали. Изберете името на ОС, която искате да стартирате ( тези имена са настроени когато сте настройвали LILO).

LILO може да бъде конфигуриран много. Не е ограничен до стартиране на Linux и DOS. Може да стартира общо взето всичко. Man страниците за lilo(8) и lilo.conf(5) съдържат повече информация.

Ами какво ако LILO не работи? Някой път LILO просто няма да тръгне на някои машини. За щастие, има и друг начин за двойно зареждане на Linux и Windows.

7.3.1.2Ползвайки LOADLIN

Този метод може да се ползва, ако LILO не работи на вашата система или ако не искате да настройвате LILO. Този метод е също идеален за хора, които често преинсталират Windows. Всеки пъткогато преинсталирате Windows, той ще пренапише Master Boot Record изтривайки LILO. С LOADLIN няма да имате такъв проблем. Единственият недостатък е, че LOADLIN може да се ползва само за стартиране на Linux.

С LOADLIN, можете да инсталирате операционните системи в ред по ваше желание. Внимавайте какво инсталирате в Master Boot Record. LOADLIN разчита на това Windows дялът да може да бъде стартиран. Затова, докато инсталирате Slackware, пропуснете стъпката с LILO setup.

След като инсталирате операционната система, копирайте loadlinX.zip ( където Х е версията, например 16а ) от директорията на root на вашия Windows дял. Ще трябва да сте в Linux за да стане. Ето един пример как да се извърши това:

# mkdir /win
# mount -t vfat /dev/hda1 /win
# mkdir /win/linux
# cd /root
# cp loadlin* /win/linux
# cp /boot/vmlinuz /win/linux
# cd /win/linuz
# unzip loadlin16a.zip

Тези команди ще направят директория C:\LINUX на вашия Windows дял ( приемайки че е /dev/hda1 ) и ще копира нужните неща за LOADLIN. След като изпълните горните команди, рестартирайте в Windows за да настроите вашето стартиращо меню.

От Windows, стартирайте DOS команден ред. Първо се подсигурете, че системата не е нагласена да стартира грефичния интерфейс.

C:\> cd \
C:\> attrib -r -a -s -h MSDOS.SYS
C:\> edit MSDOS.SYS

Добавете следната линия във файла:

BootGUI=0

Сега запазете файла и затворете редактора. Следва да редактирате C:\AUTOEXEC.BAT, за да добавите зареждащото меню. Ето и един пример за това как изглежда блок за стартиращо меню в AUTOEXEC.BAT:

cls
echo System Boot Menu
echo.
echo 1 - Linux
echo 2 - Windows
echo.
choice /c:12 "Selection? -> "
if errorlevel 2 goto WIN
if errorlevel 1 goto LINUX
:LINUX
cls
echo "Starting Linux..."
cd \linux
loadlin c:\linux\vmlinuz root=/dev/hda2 ro
goto END
:WIN
cls
echo "Starting Windows..."
win
goto END
:END

Ключовата линия е тази която стартира LOADLIN. Казваме му ядрото за стартиране, дялът на Linux и, че искаме първоначално той да бъде монтиран само за четене.

Инструментите за тези два метода са предоставени със Slackware Linux. Има доста други програми за двойно стартиране на пазара, но тези би трябвало да работят за повечето двойни конфигурации.

7.3.1.3 Стар Windows NT хак

Това е най-непопулярния метод за двойно зареждане. Преди много време, LILO неможеше да стартира Windows NT и се налагаше Linux потребителите да хакват NTLDR, което има оше няколко пробема от двойно зареждане между Windows 9x и Linux. Трябва да знаете, че тази процедура е много остаряла. LILO може да стартира Windows NT/2000/XP/2003 от много години насам. Обаче ако имате много стара машина, може да ви се наложи да знаете този хак.

  1. Инсталирайте Windows NT

  2. Инсталирайте Linux и сложете LILO на Linux дяла.

  3. Вземете първите 512 байте от Linux дяла и го запазете на Windows NT дяла.

  4. Редактирайте C:\BOOT.INI под Windows NT и добавете Linux

Инсталацията на Windows NT би трябвало да е без проблеми, както и инсталацията на Linux. От там нататък става малко по-трудно. Вземането на първите 512 байта от Linux дяла е по-лесно отколкото звучи. Ще трябва да сте в Linux за да го направите. Ако приемем, че вашия Linux дял е /dev/hda2, стартирайте следната команда:

# dd if=/dev/hda2 of=/tmp/bootsect.lnx bs=1 count=512

Това е. Сега трябва да копирате bootsect.lnx на вашия Windows NT дял. Тук се показва и следващия проблем. Linux не потдържа писане по NTFS файлова система. Ако сте инсталирали Windows NT и сте форматирали дяла като NTFS, трябва да копирате файла на FAT флопи дискета и да я прочетете през Windows NT. Ако сте форматирали Windows NT като FAT, можете просто да монтирате дяла под Linux и да копирате файла. В двата случая трябва да копирате /tmo/bootsec.lnx от Linux дяла на Windows NT дяла в C:\BOOTSECT.LNX.

Последната стъпка е да добавите опция в менюто на Windows NT. Под Windows NT отворете команден промтп.

C:\WINNT> cd \
C:\> attrib -r -a -s -h boot.ini
C:\> edit boot.ini

Добавете следния ред на края на файла:

C:\bootsect.lnx="Slackware Linux"

Запазете промените и затворете редактора. Когато рестартирате Windows NT ще имате опция за Linux в менюто за стартиране. Акого изберете ще стартирате Linux.

7.3.2 Linux

Да, хората наистина го правят. Това е най-лесния начин за двойно зареждане. Можете просто да ползвате LILO и да добавите още опции в /etc/lilo.conf . Това е всичко.


Valid XHTML 1.0 Strict