Съдържание

Предисловие
 
Въведение в Slackware Linux
1.1.0 Какво е Линукс?
1.1.1 Относно GNU
1.2.0 Какво е Slackware?
1.3.0 Отворен код и Свободен софтуер
 
Помощ
2.1.0 Системна помощ
2.1.1 man
2.1.2 Директорията /usr/doc
2.1.3 HOWTOs и mini-HOWTOs
2.2.0 Онлайн помощ
2.2.1 Официален уеб сайт и форуми
2.2.2 E-mail поддръжка
2.2.3 Неофициални уеб сайтове и форуми
 
Инсталация
3.1.0 Да се сдобием с Slackware
3.1.1 Официален Slackware пакет
3.1.2 По интернет
3.2.0 Системни изисквания
3.2.1 Софтуерни категории
3.2.2 Методи за инсталация
3.2.3 Boot диск
3.2.4 Root диск
3.2.5 Допълнителен диск
3.2.6 Създаване на дискове
3.3.0 Разделяне на диска
3.4.0 Програмата setup
3.4.1 HELP
3.4.2 KEYMAP
3.4.3 ADDSWAP
3.4.4 TARGET
3.4.5 SOURCE
3.4.6 SELECT
3.4.7 INSTALL
3.4.8 CONFIGURE
 
Конфигуриране на системата
4.1.0 Преглед
4.1.1 Файлова система
4.1.2 Търсене на файлове
4.1.3 Директорията /etc/rc.d
4.2.0 Избор на кернел
4.2.1 Директорията /kernels на Slackware CD-ROM
4.2.2 Компилиране на кернел от сорс
4.2.3 Кернел модули
 
Мрежова конфигурация
5.1.0 Въведение: netconfig е твой приятел
5.2.0 Конфигуриране на хардуера
5.2.1 Зареждане на мрежови модули
5.2.2 LAN (10/100/1000Base-T и Base-2) карти
5.2.3 Модеми
5.2.4 PCMCIA
5.3.0 TCP/IP конфигурация
5.3.1 DHCP
5.3.2 Статичен IP
5.3.3 /etc/rc.d/rc.inet1.conf
5.3.4 /etc/resolv.conf
5.3.5 /etc/hosts
5.4.0 PPP
5.4.1 pppsetup
5.4.2 /etc/ppp
5.5.0 Wireless
5.5.1 Хардуерна поддръжка
5.5.2 Wireless настройки
5.5.3 Конфигуриране на мрежата
5.6.0 Мрежови файлови системи
5.6.1 SMB/Samba/CIFS
5.6.2 Network File System (NFS)
 
Х конфигурация
6.1.0 xorgconfig
6.2.0 xorgsetup
6.3.0 xinitrc
6.4.0 xwmconfig
6.5.0 xdm
 
Настройка на boot loader
7.1.0 LILO
7.2.0 LOADLIN
7.3.0 Двойно зареждане
7.3.1 Windows
7.3.2 Linux
 
Обвивката (shell)
8.1.0  Потребители
8.1.1  Влизане в системата
8.1.2  Root: Супер потребителя
8.2.0  Команден промпт
8.2.1  Изпълнение на програми
8.2.2  Глобални символи (wildcards)
8.2.3  Входно/изходно пренасочване
8.3.0  Bourne Again Shell (bash)
8.3.1  Променливи
8.3.2  Tab довършване
8.4.0  Виртуален терминал
8.4.1  Екран
 
Структура на файловата система ***
9.1.0  Собственик ***
9.2.0  Права ***
9.3.0  Връзки ***
9.4.0  Монтиране на устройства ***
9.4.1  fstab ***
9.4.2  mount и unmount ***
9.5.0  NFS монтиране ***
 
10  Рабора с файлове и директории
10.1.0  Навигация: ls, cd и pwd
10.1.1  ls
10.1.2  cd
10.1.3  pwd
10.2.0  Pagers: more, less и most ***
10.2.1  more ***
10.2.2  less ***
10.2.3  most ***
10.3.0  Извеждане: cat и echo ***
10.3.1  cat ***
10.3.2  echo ***
10.4.0  Създаване: touch и mkdir ***
10.4.1  touch ***
10.4.2  mkdir ***
10.5.0  Копиране и местене ***
10.5.1  copy ***
10.5.2  move ***
10.6.0  Изтриване: rm и rmdir ***
10.6.1  rm ***
10.6.2  rmdir ***
10.7.0  Файлови псевдоними с ln ***
 
11  Процеси
11.1.0  Backgrounding (на заден план) ***
11.2.0  Foregrounding (на преден план) ***
11.3.0  ps ***
11.4.0  kill ***
11.5.0  top ***
 
12 Основна системна администрация
12.1.0 Потребители и групи
12.1.1 Предоставени скриптове
12.1.2 Промяна на пароли
12.1.3 Промяна на потребителска информация
12.2.0 Потребители и групи, трудният начин
12.3.0 Правилно изключване
 
13  Основни мрежови команди
13.1.0  ping
13.2.0  traceroute
13.3.0  DNS инструменти
13.3.1  host
13.3.2  nslookup
13.3.3  dig
13.4.0  finger ***
13.5.0  telnet ***
13.5.1  друга употреба на telnet ***
13.6.0  Secure shell (ssh) ***
13.7.0  email ***
13.7.1  pine ***
13.7.2  elm ***
13.7.3  mutt ***
13.7.4  nail ***
13.8.0  Браузъри ***
13.8.1  lynx ***
13.8.2  links ***
13.8.3  wget ***
13.9.0  FTP клиенти ***
13.9.1  ftp ***
13.9.2  ncftp ***
13.10.0  Разговори (чат) ***
13.10.1  wall ***
13.10.2  talk ***
13.10.3  ytalk ***
 
14  Сигурност ***
14.1.0  Спиране на услуги ***
14.1.1  Услуги стартирани от inetd ***
14.1.2  Услуги стартирани от init скрипт ***
14.2.0  Контрол на достъп ***
14.2.1  iptables ***
14.2.2  tcpwrappers ***
14.3.0  Keeping current ***
14.3.1  slackware-security пощенски списък ***
14.3.2  Директорията /patches ***
 
15  Архивни файлове ***
15.1.0  gzip ***
15.2.0  bzip2 ***
15.3.0  tar ***
15.4.0  zip ***
 
16  Vi ***
16.1.0  Стартиране ***
16.2.0  Режими ***
16.2.1  Команден режим ***
16.2.2  Режим вмъкване ***
16.3.0  Отваряне ***
16.4.0  Записване ***
16.5.0  Изход ***
16.6.0  Конфигурация ***
16.7.0  Клавиши ***
 
17  Emacs ***
17.1.0  Стартиране ***
17.1.1  Клавиши ***
17.2.0  Буфери ***
17.3.0  Режими ***
17.3.1  Отваряне на файлове ***
17.4.0  Редактор ***
17.5.0  Записване на файлове ***
17.5.1  Изход ***
 
18  Управление на пакети ***
18.1.0  Формат на пакета ***
18.2.0  Пакетни програми ***
18.2.1  pkgtool ***
18.2.2  installpkg ***
18.2.3  removepkg ***
18.2.4  upgradepkg ***
18.2.5  rpm2tgz / rpm2targz ***
18.3.0  Създаване на пакети ***
18.3.1  explodepkg ***
18.3.2  makepkg ***
18.3.3  SlackBuild скриптове ***
18.4.0  Създаване на tags и tagfiles (за setup) ***
 
19  ZipSlack ***
19.1.0  Какво е ZipSlack? ***
19.1.1  Предимства ***
19.1.2  Недостатъци ***
19.2.0  Да се сдобием с ZipSlack ***
19.2.1  Инсталация ***
19.3.0  Стартиране ***

*** В процес на превод


Valid XHTML 1.0 Strict